ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

a Fábián Group Korlátolt Felelősségű Társaság (Társaságunk) ügyfelei részére

Kedves Ügyfelünk!

Cégünk elkötelezett a természetes személyek adatvédelmével, adatbiztonságával kapcsolatban. Hisszük, hogy ügyfeleink akkor lehetnek teljesen elégedettek, ha kifogástalan kiszolgálásban részesülnek, mint a megrendelésük vonatkozásában, úgy a személyes adataik biztonságos és jogszerű kezelésével összefüggésben.

1. Adatvédelmi irányelvek a személyes adatok kezelése vonatkozásában

Társaságunk alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszünk, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: „Infotv.”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük.

Tekintettel arra, hogy az alapul fekvő jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, a jelen dokumentumban kívánjuk tájékoztatni Önt személyes adatainak gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor Ön termékeink és/vagy szolgáltatásaink folytán kerül kapcsolatba velünk weboldalunkon vagy mobil-alkalmazásunkon keresztül.

Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi irányelvek meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatvédelmi irányelvek módosított verzióját közzétesszük weboldalunkon, és ezért kérjük, időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatvédelmi irányelvek érvényes tartalmát.

2. Kik vagyunk, és hogyan tud bennünket elérni?

A Fábián-Csoport – később: Társaság, vagy Cégünk – a Fábián Group Korlátolt Felelősségű Társaság (Fábián Group Kft. Magyarország);

 • cégnyilvántartási szám: 01-09-285819;
 • adószám: 25725504-2-41
 • cím: 1048 Budapest, Bőröndös utca 14. 5. em.

cégnév alatt bejegyzett gazdasági társaság kereskedelmi megnevezése.

Társaságunk közérdekű-, és közérdekből nyilvános adatai: https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109285819/TaroltCegkivonat

Társaságunk elérhetőségei:

 • Általános ügyfélszolgálat: profiszerelo@gmail.com
 • Telefon: +36-70-943-4372
 • Ügyvezető: Fábián Tamás

Biztosítjuk a felől, hogy véleményét és észrevételeit szívesen vesszük, és – szükség esetén – örömmel nyújtunk további tájékoztatást az Ön adatainak kezelését érintő valamennyi kérdésben, éppen ezért kérjük, hogy minden ilyen irányú megkeresést intézzen a Társaságunk Adatvédelmi tisztviselőjéhez

 • az alábbi e-mail címen: csaba@consilisdata.hu 
 • postai levél illetve futárszolgálati küldemény formájában is a következő címen keresztül: 2051 Biatorbágy, Arany János u. 29.

3. Milyen fajtájú személyes adatokat kezelünk?

Általánosságban az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől kérjük be, így azok begyűjtése során Ön képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk. Jellemzően az alábbi információkat kapjuk Öntől:

 • Társaságunk által fejlesztett és működtetett WEB-SHOP alkalmazás (a továbbiakban Alkalmazás) felhasználói fiókjának elkészítése során Ön továbbítja nekünk e-mail címét, vezeték- és keresztnevét;
 • Számla kiküldéséhez – esetlegesen, ha Ön természetes személyként válik ügyfelünkké – lakcím adatait
 • A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával
 • Telefonos kapcsolatfelvétel esetén telefonszámát
 • Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra

Annak érdekében, hogy az online felhasználói élményt még személyesebbé, ajánlatainkat pedig az Ön preferenciái szerint még egyedibbé tegyük, bizonyos információkat a weboldalunkon tett látogatásai, valamint mobil alkalmazásunk használata során a böngészési és felhasználói magatartásáról is gyűjthetünk és feldolgozhatunk. Kérjük, hogy ennek feltételeivel kapcsolatban bővebb tájékoztatásért olvassa el az adatkezelés célját tárgyaló alábbi fejezetet.

Weboldalunkon és mobil alkalmazásunkban tárolhatunk és gyűjthetünk olyan adatokat, amelyeket sütikkel és hasonló technológiákon keresztül dolgozunk fel az erre vonatkozó Süti szabályzatnak megfelelően.

Nem gyűjtünk és semmilyen módon nem kezelünk az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot. Ezzel összhangban a 16. életévüket az adatszolgáltatás időpontjáig be nem töltött kiskorúak adatait sem gyűjtjük és nem kezeljük.

4. Mi az adatkezelés célja és jogalapja?

Személyes adatait az alábbi célokból használhatjuk fel:

4.1 Társaságunk által üzemeltetett szolgáltatások nyújtásához az Ön számára

Ez az általános cél magában hordozza a következő felhasználási köröket, amennyiben alkalmazandók:

 • Felhasználói fiók létrehozása és kezelése a FÁBIÁN CSOPORT által üzemeltett kereskedelmi felületen;
 • Megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, átvilágítását, kiszállítását és számlázását is;
 • Megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése;
 • Visszárus termékek kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;
 • Termékek ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;

Az Ön adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében Társaságunk és Ön között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Mindezen túl, bizonyos adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is.

4.2 A számla kiállításához

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

4.3 Garanciális ügyintézéshez

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

4.4 Szolgáltatásaink fejlesztéséhez

Azon dolgozunk, hogy Önnek mindig a lehető legszínvonalasabb szolgáltatást és online vásárlói élményt tudjuk biztosítani. Ehhez többek között szükségünk van az Ön vásárlási szokásairól bizonyos információk gyűjtésére és felhasználására; ezért végzünk közvetlenül, vagy külső partnerek bevonásával piackutatást, valamint kérjük Önt egy adott megrendelést követően az elégedettségét mérő kérdőív kitöltésére.

Ezeket a tevékenységeket jogos üzleti érdekeinkre alapozva végezzük, ugyanakkor mindig szem előtt tartjuk azt, hogy az Ön alapvető jogai és szabadságai az ilyen tevékenységek során csorbát ne szenvedjenek.

4.5 Marketing tevékenységekhez

Szeretnénk Önt folyamatosan tájékoztatni az érdeklődési körébe tartozó termékekkel kapcsolatos aktuális ajánlatainkról és legfrissebb híreinkről. Ennek érdekében – bizonyos időközönként – általános és tematikus tartalmú hírleveleket küldünk Önnek elektronikus csatornáinkon keresztül (e-mailben/SMS-ben/mobil értesítésben/bannerek, felugró üzenetek formájában/stb.), valamint tájékoztatjuk az Ön által korábban vásárolt, illetve megrendelni kívánt termékekhez hasonló vagy azokat kiegészítő termékekről.

Igyekszünk továbbá más egyéb kereskedelmi jellegű megkeresést, valamint személyre szabott ajánlatokat megjeleníteni weboldalunkon illetve a mobilalkalmazáson keresztül. Annak érdekében, hogy Önt az érdeklődésére számot tartó információval láthassuk el, felhasználói profilalkotás céljából felhasználhatunk bizonyos adatokat az Ön vásárlási szokásaival (pl. megtekintett termékek/kívánságlistához adott termékek/megvásárolt termékek) kapcsolatban.

Minden esetben gondoskodunk róla, hogy a fentiekben leírt adatkezelés és feldolgozás az Ön jogainak és szabadságainak legteljesebb figyelembe vételével történjen. Szavatoljuk továbbá, hogy az adatkezelés során alkalmazott folyamatok és intézkedések Önre nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járnak, az Ön jogait nem korlátozzák, azokat különösebben nem érintik.

Marketingkommunikációs tevékenységünket a legtöbb esetben az Ön előzetes hozzájárulásával vagy nyilvános adatbázisokban felvett adatok alapján végezzük, melyet a „Szeretnék értesítést kapni a legjobb ajánlatokról!” tartalmú kitöltő-box kipipálásával tud megadni. Bármikor meggondolhatja magát és visszavonhatja hozzájárulását, mégpedig az alábbi módok valamelyikén:

 • a felhasználói fiók beállításainak megváltoztatásával, a “Saját fiók/ Értesítések és hírlevelek” menüpontban;
 • a tőlünk kapott üzenetek alsó szekciójában elhelyezett “Szeretnék leiratkozni” című link megnyitásával; vagy
 • Társaságunkkal való kapcsolatfelvétellel a fentiekben rögzített elérhetőségeken keresztül.

Bizonyos marketingtevékenységeinket jogos üzleti érdekeinkre hivatkozással kereskedelmi működésünk népszerűsítésére és fejlesztésére használjuk. Minden olyan esetben azonban, amikor jogos üzleti érdekeinkre tekintettel Önhöz kapcsolódó információt használunk fel, azt a tőlünk e körben elvárható legnagyobb gondosság tanúsításával és annak legteljesebb garantálásával tesszük, hogy az Ön alapvető jogai és szabadságai ne sérüljenek. Ugyanakkor Ön bármikor kérheti tőlünk a fentebb körülírt módok bármelyikének igénybe vételével, hogy az Ön személyes adatainak marketingcélú kezelését szüntessük meg, mely kérésre a lehető leghamarabb igyekszünk válaszolni.

4.6 Nyereményjáték szervezéséhez

Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik. Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai, amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni.

4.7 Jogos üzleti érdekeink védelméhez

Felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor saját jogaink és üzleti érdekeink érvényesítése és kereskedelmi tevékenységünk védelme megkívánja bizonyos információk továbbítását. Ilyen helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül a következők:

 • védelmi és egyéb óvintézkedések a weboldal és a FÁBIÁN CSOPORT által üzemeltett kereskedelmi felületet használók biztonságát veszélyeztető kiber támadások ellen:
 • intézkedések az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére, beleértve az idevágó információk továbbítását az illetékes hatóságok és közhatalmi szervek felé;
 • intézkedések minden további kockázat kezelésére.
 • az adatkezelés és feldolgozás fentiekben körülírt típusaira vonatkozó felhatalmazásunk a saját kereskedelmi tevékenységünk védelmét célzó jogos üzleti érdekünkből adódik, miközben folyamatosan szavatoljuk, hogy az általunk végrehajtott vagy tervezett intézkedések figyelembe veszik a saját érdekeink és az Ön alapvető jogai és szabadságai közötti egyensúly és arányosság elvét.
 • valamint, az adatkezelést és feldolgozást bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettségeink teljesítésére figyelemmel végezzük, így különösen azért, hogy a hatályos törvények által az adott ügyletre vonatkozóan előírt alapelvek és értékek szavatolásához szükséges.

4.8 Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezeléséhez

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

5. Milyen időtartamig tároljuk az Ön személyes adatait?

Főszabály szerint személyes adatait a FÁBIÁN CSOPORT által üzemeltett kereskedelmi felületen rögzített felhasználói fiók meglétének időtartamáig – bizonyos adatok vonatkozásában jogszabályi elévülési időtartamig – tároljuk. Ettől függetlenül Ön bármikor kérheti tőlünk bizonyos adatainak törlését vagy a felhasználói fiók megszüntetését, mely kérésre kivétel nélkül válaszolunk azzal, hogy közben bizonyos adatokra vonatkozóan biztosítjuk az – akár a felhasználói fiók megszüntetését követően is fennálló – törvényi őrzési- tárolási követelménynek való megfelelést.

Amennyiben Ön nem rendelkezik a FÁBIÁN CSOPORT által üzemeltett kereskedelmi felületen rögzített fiókkal – főszabály szerint – minden megrendeléssel kapcsolatos információt kötelesek vagyunk a megrendelés teljesítésétől számított 5 (öt) év időtartamig tárolni. A fent írtakhoz hasonlóan előfordulhat, hogy a hatályos törvényi őrzési-tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan kötelesek vagyunk az ötéves időtartamot meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását.

6. Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Bizonyos esetekben – az Ön felhatalmazásával, vagy szerződéses kötelmünk teljesítése érdekében – az alább felsorolt üzleti partnereinknek-, valamint vállalati ügyfélkörökhöz tartozó feleknek továbbítjuk az Ön személyes adatait, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataihoz:

 • szerviz szolgáltatást végző vállalatoknak;
 • piackutatási szolgáltatást végző partnereinknek;
 • marketing / tele-marketing szolgáltatást végző ügyfeleinknek;
 • pénzügyi / banki szolgáltatást nyújtó partnereinknek;
 • futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó beszállítóinknak;
 • Társaságunkkal azonos szolgáltatási ágban tevékenykedő vállalatoknak;
 • finanszírozási lehetőséget biztosító cégeknek: pénzügyi

Jogszabályban előírt kötelezettségünk teljesítése, illetve jogos gazdasági érdekeink védelme érdekében, bizonyos személyes adatokat kiadunk közhatalmi szerveknek.

Teljes körűen szavatoljuk, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelemre, információbiztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá az Ön adataihoz.

7. Tájékoztatás az adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

7.1 Milyen személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozásra veszünk igénybe szerződött partnert?

Az adatfeldolgozó megnevezése: BlazeArts Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefonszám: +36 1 610 5506

E-mail cím: admin@forpsi.hu

Székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok tartalmi megismerésére nem jogosult.

7.2 Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag- Logisztikai Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-29/88 66 70

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Az adatfeldolgozó adatai:

Név: XXL FUTÁR Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1041 Budapest, Szigeti József utca 25. IX.em/53.

E-mail cím: info@xxlfutar.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött eseti szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét, e-mailcímét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

8. Melyik országokba továbbítjuk az Ön személyes adatait?

Személyes adatait jelenleg Magyarország területén, valamint a „Google felhő-szolgáltatásban” tároljuk és kezeljük.

Minden esetben megtesszük azokat a lépéseket és óvintézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Ön adatvédelemhez és információszabadsághoz fűződő jogainak védelmében garantálható legyen a nemzetközi adatközlésben érintett személyes adatok biztonsága.

A szolgáltatók – elsősorban a Google felhő-szolgáltatás – és más harmadik személyek felé történő adatközlés biztonságát minden esetben szerződéses kötelezettségek védenek. Ahol szükséges, további biztosítékok – mint az Európai Bizottság által a személyes adatok harmadik országokba irányuló továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről kiadott határozatának rendelkezései, valamint az olyan tanúsítvány rendszerek, mint például a Privacy Shield – szavatolják, a személyes adatoknak az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti továbbítását.

A fenti elérhetőségeken keresztül oldalakon bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, amennyiben további kérdése lenne azokról az országokról, ahova az Ön adatait továbbítjuk, vagy azokról a biztonsági intézkedésekről és biztosítékokról, amelyeket az ilyen adattovábbítások kapcsán alkalmazunk valamint az alábbi hivatkozásokra kattintva olvashat a felhő szolgáltatás adatbiztonsági megfeleléséről:

9. Hogy védjük az Ön személyes adatainak biztonságát?

Vállaljuk, hogy a személyes adatok biztonságát az iparági normáknak megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával teljes körűen szavatoljuk.

Személyes adatait biztonságos szervereken tartjuk, a legmodernebb technológiát alkalmazó titkosítási algoritmusok és tárhely-bővítési mechanizmusok használatával.

Fizetésekhez az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay Online Fizetési Rendszert használjuk. Minden fizetéssel kapcsolatos információ SSL technológiával biztosított titkosítást kap.

Felhívjuk kedves figyelmét, hogy – az Ön személyes adatainak védelmére irányuló minden igyekezetünk ellenére – a világhálón általában és más nyilvános hálózatokon továbbított információ biztonsága sosem tekinthető teljesnek, így előfordulhat, hogy az ilyen adatokat illetéktelen harmadik személyek lehalásszák és felhasználják. A nem a mi ellenőrzésünk alá tartozó rendszerek sebezhetőségéért és sérülékenységéért nem vállalunk felelősséget.

10. Milyen jogok illetik meg Önt?

Az Általános Adatvédelmi Rendelet számos joggal ruházza fel Önt a személyes adatok vonatkozásában.

 • Kérheti az adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásunkban tévesen szereplő adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése
 • Joga van ahhoz is, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) https://www.naih.hu/
 • vagy keresetet intézzen az illetékes bírósághoz.
 • Helyzettől függően Önnek jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni.

A fenti jogokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatásért olvassa át az alábbi táblázatot.

Jogainak érvényesítéséhez a fenti elérhetőségeken keresztül tud velünk kapcsolatba lépni. Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő pontokat, amennyiben jogait szeretné érvényesíteni:

10.1 Azonosítás

Valamennyi, személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás bizalmasságát szigorúan vesszük, ezért kérjük, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését a FÁBIÁN CSOPORT által üzemeltett kereskedelmi alkalmazásban felvett fiókhoz tartozó e-mail címéről küldje meg nekünk. Amennyiben más e-mail címet használ, úgy fenntartjuk a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizzük.

10.2 Díjak

Személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban nem számítunk fel díjat, kivéve, ha az adatközlésre vagy hozzáférésre vonatkozó kérése alaptalan, fölöslegesen ismétlődő, aránytalan vagy túlzó, mely esetben az adatszolgáltatást vagy az adatokhoz való hozzáférést méltányos díj ellenében biztosítjuk. Esetleges díjfizetési igényünkről minden esetben előzetesen, a kérés feldolgozása előtt értesítjük.

10.3 Válaszadási határidő

Minden érvényes igényre legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk, kivéve, ha a kérésben megfogalmazott igény kifejezetten bonyolult, vagy ha egyszerre több kérést küldött, mely esetben válaszunkat legfeljebb három hónapon belül megküldjük Önnek.

Amennyiben egy hónapnál hosszabb időre van szükségünk kérése feldolgozásához, azt mindenképpen jelezzük Önnek. Ennek keretében előfordulhat, hogy kérésének minél pontosabb megválaszolása érdekében bővebb tájékoztatást kérünk be Öntől arra vonatkozóan, hogy milyen adatokra vagy dokumentumokra van szüksége, és mivel kapcsolatban merültek fel aggályai, ha vannak ilyenek. Így gyorsabban tudunk Önnek segíteni és a válaszadáshoz szükséges idő is rövidül.

10.4 Harmadik fél joga

Nem vagyunk kötelesek kérésének megválaszolására, ha a kérésben megfogalmazott igény teljesítése más adatvédelmi alany, ill. harmadik fél jogának vagy szabadságának megsértését vonná maga után.

10.5 A személyes adatainak kezelésével összefüggő jogai

Hozzáféréshez való jog

Kérheti tőlünk, hogy:

 • erősítsük meg , amennyiben személyes adatának kezelése történik nálunk;
 • biztosítsunk másolati példányt az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokhoz;
 • nyújtsunk             további           tájékoztatást              személyes adataira vonatkozóan, így különösen arra vonatkozóan,
 • hogy milyen adatokkal rendelkezünk, az adatkezelés céljairól,
 • kivel osztjuk meg ezeket az adatokat,
 • illetve, hogy továbbítjuk-e ezeket az adatokat külföldre továbbá,
 • hogy milyen módon védjük ezeket az adatokat,
 • meddig tároljuk ezeket az adatokat,
 • milyen        jogokat        élvez        Ön       ezekkel         az adatokkal kapcsolatban,
 • milyen módon és formában tud panaszt tenni,
 • és végül, hogy honnan szereztük meg az Ön adatait, amennyiben az erre vonatkozó tájékoztatást a jelen pont szerinti értesítést megelőzően még nem bocsátottuk az Ön rendelkezésére.

Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy helyesbítsük, ill. egészítsük ki az Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat.

A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt megvizsgálhatjuk az érintett

adatok valóságosságát, illetve pontosságát.

Törléshez, elfeledtetéshez való jog

Személyes adatának törlését kérheti, de kizárólag abban az esetben,

 • ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez; 
 • ha Ön visszavonta hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés kizárólag hozzájáruláson alapul); 
 • ha Ön tiltakozáshoz való jogát gyakorolja;
 • ha az érintett személyes adatot jogtalanul kezelték; 
 • ha az érintett adat törlését jogszabályi kötelezettség írja elő.

Személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek teljesíteni, ha személyes adatának kezelése az alábbi okokból szükséges és indokolt:

 • uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettségnek való megfelelés miatt;
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében.

Fentieken túl felmerülhet egyéb olyan körülmény is, amikor személyes adatának törlésére irányuló kérését nem vagyunk kötelesek teljesíteni, elsősorban azonban a felsorolt esetekben tagadhatjuk meg erre irányuló kérését.

Felhívjuk arra a figyelmét, hogy a jelen pont szerinti törlési jog gyakorlása előtt ajánlott a FÁBIÁN CSOPORT által üzemeltettet kereskedelmi fiókjából letölteni, majd pedig elmenteni minden olyan dokumentumot (értve ez alatt elsősorban: számlák, lekért információk), amelyek a Fábián Csoport -tól érkező megrendelésekkel kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy a megrendelésben megjelölt számlázási fél Ön volt-e, vagy egy másik személy, esetleg szervezet. Amennyiben fenti intézkedést elmulasztja megtenni, mielőtt törlési jogával él, ezek a dokumentumok elvesznek, és ezeket Társaságunk nem fogja tudni pótolni Önnek, miután az adattörlési eljárás és a FÁBIÁN CSOPORT által üzemeltettet kereskedelmi fiók – annak valamennyi adatával és dokumentumának törlésével együtt járó –megszüntetése vissza nem fordítható, végleges folyamat.

Adatkezelés korlátozására   irányuló jog (zárolási jog)

Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk (ti. adatait zároljuk), ám kizárólag ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ennek ellenőrzéséhez szükséges időtartamra;
 • ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését; 
 • ha az érintett adat már nem szükséges az annak begyűjtésekor megfogalmazott adatkezelési célok teljesítéséhez, de annak törlését bizonyos jogi igények előterjesztése, érvényesítése, vagy védelme kizárja;
 • ha tiltakozáshoz való jogával élt, és a mi eljárásunk jogszerűségének vizsgálata még nem zárult.

Zárolási jog gyakorlása esetén személyes adatát továbbra is jogosultak vagyunk használni, amennyiben:

 • az erre vonatkozó hozzájárulást megkaptuk Öntől; 
 • ha az érintett adat használata (megléte) bizonyos jog vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése érdekében szükséges; 
 • ha az érintett adat használata (megléte) egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges.

Adatok szállíthatóságának biztosítása (adathordozhatósághoz való jog

Kérheti tőlünk, hogy személyes adatát tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássuk az Ön rendelkezésére, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával történik és az Ön által kötött megállapodásban rögzített szerződéses felhatalmazáson alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog

Az Ön saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogai és szabadságai üzleti érdekeinkkel szemben ezt kívánják meg.
Bármikor, indokolás nélkül tiltakozhat személyes adatainak direktmarketing-célú kezelése ellen is (ideértve a felhasználói profilalkotást is), amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, mely esetben az adatkezelést a lehető leggyorsabban megszüntetjük.

Automatizált folyamatok végrehajtása

Mint adatkezelési alany, kérheti, hogy mentesítsük a kizárólag automatizált folyamatokkal meghozott döntések hatálya alól, de csakis abban az esetben,

 • ha az ilyen folyamatban meghozott döntés Önre nézve joghatással járna; vagy
 • ha Önt hasonlóan jelentős mértékben érintené.

A jelen pont szerinti jog nem érvényesíthető, ha az automatizált döntéshozatal eredményeként meghozott döntés:

 • az Önnel kötendő szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; vagy,
 • ha meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

ha az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen személyes adatainak kezelésére vonatkozóan: Ld. 10. pont bevezető rész.

Az Önt jogszabály által megillető, felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog sérelme nélkül arra kérjük, hogy először velünk vegye fel a kapcsolatot, és mi garantáljuk, hogy mindent megteszünk majd sérelme békés rendezése érdekében.

Ismét fel szeretnénk hívni a figyelmét arra, hogy bármikor kapcsolatba léphet Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjével választása szerint a megadott értesítési címek bármelyikére küldött megkeresés formájában:

 • e-mailben az alábbi címre: csaba@consilisdata.hu
 • postai úton vagy futárszolgálattal az alábbi levelezési címre: 2051 Biatorbágy, Arany János u. 29.
Budapest, 2021. január 25.

FÁBIÁN GROUP KFT.